Vårsalong 2018
5 april - 9 maj
Solna Konsthall bjuder in till en jurybedömd vårsalong.

Utställningen är öppen för alla. Välkommen in med din ansökan.

Regler

 •  Du får lämna in två verk för jurybedömning. Märk dessa på baksidan med namn, titel samt pris.
 • Storleken på konsten får max vara 50x70cm.
 • Verken lämnas in personligen eller genom ombud.
 • Bifoga en presentation på högst en A4 av dig själv och dina verk. Denna ska finnas tillgänglig under utställningen.
 • Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.
 • En anmälningsavgift på 50 kr/verket erläggs i samband med inlämning.
 • Solna Konsthall  ansvarar inte för verken under utställningstiden. Du som utställare behöver ha egen försäkring.
 • Konstverken ska ej tidigare ha visats i offentliga sammanhang.
 • Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.
 • Konstverk ska om de ej är inramade eller uppspända, vara försedda med passepartout.
 • Vi har ett begränsat antal podier i storlek 50x50x90cm.
 • Alla konstverk skall vara till salu.
 • Solna Konsthall tar ej ut en provision på sålda verk.
 • Solna Konsthall hjälper till att förmedla säljarens kontaktuppgifter till intresserade köpare.
 • Solna Konsthall tar ej ansvar för eventuell skada. 

 
Viktiga datum

 • Inlämning av konstverk sker 19/2 kl 17.00-19.00, 22/2 kl 08.00-12.00 och 28/2 kl 15.00-17.00
 • Jurybedömning av konstverken sker den 7/3 och 8/3.
 • Du får upplysningar om dina konstverk antagits fr.o.m 22/3 på vår hemsida eller via telefon 010-601 16 00.
 • Verk som ej antagits till utställningen avhämtas 26/3 och 27/3 kl 08.00-16.30.
 • Vernissage 12/4 kl 17.00-19.00
 • Antagna verk hämtas den 21/5 kl 08.00-12.00 eller 22/5 kl 12.00-16.30. Verk som inte hämtas efter utställningens slut tillfaller Solna Konsthall.