Villkor
Solna Folkets Hus följer traditionen om folketshusrörelsen och erbjuder lokaler för både regelrätta möten, studieverksamhet och kulturella evenemang. Lokalerna har goda utställningsmöjligheter för den som är intresserad. Galleriet är öppet för alla och tanken baseras på en frivillighet för den enskilde utställaren eller exempelvis föreningar. Solna Folkets Hus ger alla möjligheten att visa sin kreativitet på en enklare utställningsnivå till en låg kostnad.

Ett avtal ska skrivas mellan Solna Folkets Hus och ansvarig utställare. Avtalet ska innehålla personuppgifter på utställaren. Avtalet är endast giltigt när det är undertecknad av båda parter.

Öppettider
Utställningen följer de öppettider som Solna Folkets Hus har.
Mån-Tors 8.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00, Fre 8.00-12.00. Undantag vid helgdagar och dag före röd dag.

Bokning
Bokningsförfrågningar skickas till bokning@solnafolketshus.se. Utställningen bokas upp i 2-veckorsperioder. En period anses börja en fredag och sluta på en torsdag. I avtalet skrivs mellan vilka datum man ska ställa ut, samt vilka datum man gör iordning utställningen och tar bort den.

Upphängning/Nertagning
Utställaren ansvarar själv för att iordningställa utställningen under fredag förmiddag, eller efter överenskommelse. Inga ingrepp får ske på lokalens ytor. Väggar får ej målas. Spikar och skruvar som upphängningsanordning tillåts ej. Det är endast tillåtet att hänga föremål med linor och krokar som lånas utav Solna Folkets Hus. Dessa kvitteras ut i receptionen och vid förlust debiteras det antal som saknas.

Behöver man vikskärmar, montrar eller liknande i utställningen håller man med dessa själv. Redan vid bokning ska Solna Folkets Hus personal meddelas och rådfrågas om var dessa kan ställas för att ej störa övrig verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Alla utställningsföremål ska märkas och listas i en förteckning. Förteckningen ska även innehålla utställarens namn samt vilken ev förening man tillhör.

Utställningen ska vara bortplockad senast torsdag 16.30 när utställningsperioden slutar.

Försäkring
Solna Folkets Hus ansvarar ej för utställarens ägodelar. Utställaren är själv ansvarig att teckna lämplig försäkring som täcker eventuell skada/förlust om något skulle inträffa under utställningsperioden.

Försäljning
Vid intresse av att sälja något av det som ingår i utställningen, hjälper Solna Folkets Hus till att förmedla kontaktuppgifter kostnadsfritt.

Tryck
Solna Folkets Hus har ett eget tryckeri som kan trycka förteckning till utställningen. Konstnären får själv skriva den text man önskar förmedla gällande sig själv och om sina utställningsföremål. En färdig fil med materialet ska vara Solna Folkets Hus tillhanda senast en vecka innan utställningsperioden. Denna mailas till servicegruppen@solnafolketshus.se.

Marknadsföring
Solna Folkets Hus annonserar om utställningen på kostnadsfria platser. Detta sker i samråd med utställaren och anges i avtalet. Materialet ska skickas in en månad före utställningsperioden. Utställaren har rätt att annonsera på andra platser på egen bekostnad.

Fakturering
Betalning sker via förskottsfaktura med 15 dagars betalningsvillkor. Fakturan skickas inom 2 veckor efter att utställningen bokats. Har bokningen skett tätt inpå utställningsperioden skickas fakturan omgående.

Avbokning
Vid avbokning som sker tidigare än 1 månad före utställningsperioden debiteras utställaren en avbokningsavgift på 250 kr. Har utställaren redan betalat sin faktura sker en återbetalning av beloppet bortsett från avbokningsavgiften.

Vid avbokning senare än 1 månad före utställningsperioden sker ingen återbetalning.

Övrigt
Solna Folkets Hus lokaler är larmade på kvällar/nätter och helger när ingen verksamhet bedrivs i lokalerna.