Solna Konsthall öppnade sina dörrar i mars 2018. Konsthallen är belägen i Solna Folkets Hus lokaler, ett stenkast från Solna Centrum.

Hit är du som konstintresserad välkommen för att se all typ av samtidskonst. Lokalen är nyrenoverad med stora möjligheter för större och mindre konstutställningar. 

Konsthallen är öppen under Solna Folkets Hus receptions öppettider:
Mån - Tors 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Fre             08.00 - 12.00
Öppettiderna kan vara avvikande vid helgdagar, se startsidan. Vid varje utställning står det vilka datum Konsthallen har extraöppet. Välkomna!
 

Utställningar

15 april - 2 maj
Hand Virkade Händer

Utställningen Händer är resultatet av Iryna Hauskas konstprojekt Hand Virkade Händer. Barn i olika åldrar, boende på olika platser har fått vara delaktiga med sina händer. Projektet visar på likheter mellan alla oss människor samt poängterar de upplevelser och känslor som vi kan visa genom gester med våra händer.
Utställningen kommer visas på olika platser i landet under 2019-2020 och har sin premiär hos oss.

Utställningens Finissage:
                                                               Torsdag den 2 maj kl 17.00 - 19.00

6 maj - 17 maj
Odla upp landet

I Sverige frodas fritidsodlingen i trädgårdar på balkonger och på kolonilotter.  
Samtidigt blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige importeras. Matskandalerna avlöser varandra. Många undrar vad vi äter egentligen. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer mellan producent och                                                                    konsument börjar växa fram. Odling i nya former spirar i Sverige. Och motiven är långt                                                                fler än att bara få mat på bordet. En del vill helt enkelt ha bättre mat. Andra odlar                                                                          sociala relationer. Många odlar för förändring. 
                                                              Det här är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur                                                                den odlas idag och några visioner om framtidens odling.
 
                                                              Invigning  Måndag 6 maj 17.00-19.00
                                                              Kom och lyssna på binas viktiga roll i samhället och hur ett bisamhälle fungerar.
                                                              Fri entré.
                                                              6-10 maj Vik en egen kruka och plantera en solros. Tävling! Högst solros i augusti 
                                                              vinner ett pris.
                                                              13-17 maj Skapa en liten gubbe vi planterar gräsfrön i som växer ut som hår.
                                                              16 maj 18.00 Föreläsning Stadsodlingens historia -kålgårdar, kolonier och
                                                              asfaltsblommor. Biljett 50 kr.